Masaż Sportowy – to intensywny masaż zmniejszający zmęczenie organizmu wynikłe na skutek aktywności fizycznej. Występuje on w kilku formach zależnych od czasu zabiegu w stosunku do aktywności sportowej, wyróżniamy:

  • masaż przed wysiłkowy – mający na celu przygotowanie organizmu do wysiłku sportowego – np. skracając rozgrzewkę itp.
  • masaż między wysiłkowy – masaż wykonywany w przerwach między wysiłkami (między startami na zawodach sportowych) , jego celem jest podtrzymanie wysokiej aktywności organizmu w trakcie zawodów.
  • masaż po wysiłkowy – mający na celu skrócenie czasu regeneracji organizmu po intensywnym i długotrwałym wysiłku .
  • masaż uzupełniający – wspomagający trening sportowy (np.: wspomagający trening masy mięśniowej).